วัดใหญ่ชัยมงคล แลนมาร์คแรกไหว้พระอยุธยา

วัดใหญ่ ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล แน่นอนว่าหากพูดถึงการไหว้พระ หรือจัดทริปไหว้พระที่ อยุทธยา ยังไงเพื่อนๆก็จะต้องนึกถึง วัดแห่งนี้เป็นลำดับแรกๆของการมาไหว้พระที่อยุทธยา เพราะที่วัดแห่งนีถือเป็นอนุสรสถาน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงชัยชนะครั้งพระนเรศวรโปรดให้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศเกียรติบารมีของท่านไปทั่วแคว้นนั้นเอง และยังเป็นวัดที่สวยงาม มีเจดีย์สูงภายในงดงามน่าเข้าชมวันนี้ หวยสด เราจึงพาทุกคนมารู้จักกับวักแห่งนี้กันมายิ่งขึ้นนั้นเอง

เปิดประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช

เราพาเพื่อน ๆ มาดูความเป็นมาของวัด และ การสร้าวเจย์ดีชัยมงคลเพื่อ เป็นเกียรติต่อองค์ พระนเรศวรมหาราช ที่ได้รบชนะกลับมา จึงโปรดให้สร้าง เจดีย์ชัยมงคล เพื่อให้ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วแคว้น มาดูกันว่าจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ให้เพื่อน ๆ ได้รับชมกันนะคะ

ความเป็นมาสมัยอยุธยาตอนต้น

สร้างขึ้นเมื่อตอนอยู่ใน สมัยอยุธยาตอนต้น ช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ มีชื่ออีกพระนามหนึ่ง คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์ผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นมา ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งปี พ.ศ. 1900 องค์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดศพของเจ้าแก้ว และ เจ้าไท ซึ่งทิวงคตด้วยการเป็นอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ที่ปลงศพของทั้งสองพระองค์ โปรดให้สถาปนาที่ปลงศพนี้เป็นพระอาราม นามว่า วัดป่าแก้ว ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกาย นี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน์ โดยมีตำแหน่งเป็น พระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กันกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น พระสังฆราชฝ่ายคันถธุระ กาลต่อมา สมเด็จพระวันรัตน์เป็นประธานสงฆ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อว่า วัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้ว

เจดีย์ชัยมงคล

เรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์

ในแผ่นดินของ พระนเรศวรมหาราช นั้นมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจ กันว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์ของเจดีย์ประธานวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ของพระองค์ที่ได้สำเร็จชัยชนะ พระมหาอุปราชแห่งกรุงพม่า จึงทำให้เชื่อว่าประวัติตรงนี้เป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ ชัยมงคล พร้อมการสร้างเจดีย์ชัยมงคลเพื่อเป็น อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะ มังกะยอชวา ที่ขณะนั้นเป็นพระมหาอุปราชาของหงษาวดี ที่ ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่า ได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันฑสีมา สมเด็จพระนเรศวรฯ และสมเด็จพระเอกาทศรถผู้เป็น พระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึก และ ได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของ ข้าศึกทีคอยระดมยิงปืนเข้า ใส่พระและพระคชาธาร โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทัน พระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ไยในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะ ได้กระทำยุทธหัตถีแล้ว พระมหาอุปราชาของพม่าจึงไสยช้างออกมา กระทำยุทธหัตถีด้วยกันตามคำพูดใน อนิเมชั่นก้านกล้วย ที่เราเคยดูกันนั้นเอง ในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวร ได้ทรงใช้พระแสงพลพ่ายฟาดฟันพระมหาอุปราชาขาดตะพายแล่ง ทำให้อยุธยาได้รับชัยชนะนั้นเอง

เรื่องราวในปัจจุบัน

เมื่อในยุคปัจจุบันผู้คน ที่ตามมาไหว้พระที่วัดใหญ่ ชัยมงคล เพื่อมาสักการะแล้วมาท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เพราะอยุธยาเป็นเมืองเก่าที่มีทั้ง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังใกล้กรุงเทพ ทำให้เดินทางได้สะดวก ของกินอร่อย ถ่ายรูปสวยอีกด้วยนะคะ

อุโบสถวัดใหญ่

พิกัดของวัด ใหญ่ชัยมงคล

ตั้งอยู่ที่ : 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/PdTxx23ZYHJ3g29o6

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : 0-3524-2640

เว็บไซต์ของวัด : https://www.facebook.com/watyai

วันนี้ เราต้องขอตัวลาไปก่อน เพื่อน ๆ หลายคนคงจะได้ทราบประวัติความเป็นมา ของวัดนี้กันแล้ว หากเพื่อนๆคนไหนสนใจไปไหว้พระที่จังหวัดอยุธยา ก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระกัน ที่วัดนี้ด้วยนะคะ หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราหามาให้เพื่อน ๆ นะคะวันนี้ สวัสดีค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest